Hívjon minket: +36 57/ 454-454 sales@tplasztik.hu

Környezetpolitika

Társaságunk vezetősége felismerte, hogy környezetünk fokozott védelme minden gazdálkodó szervezet kötelessége, humán erőforrásaink, természeti értékeink folyamatos megóvása érdekében.

Mivel környezetünk általában már nem képes folyamatos és teljes öntisztulásra, a jelen és jövő generációi számára az egészséges környezethez való jog biztosítása érdekében minden környezethasználó felelőssége, hogy összes tevékenységében a káros környezetterhelést minimálisra csökkentse.
Ennek érdekében a T-Plasztik Kft. minden tevékenységét az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezettudatos vállalatirányítás alkalmazásával végzi, melynek keretében:

 • Elkötelezzük magunkat a mindenkori környezeti törvények és jogszabályok előírásainak való megfelelésre való törekvés mellett.
 • Célul tűzzük ki a tevékenységünkből adódó környezetszennyezések, káros környezeti hatások, terhelések lehető legkisebb szinten tartását, környezetünk teljes körű védelmét.
 • Üzleti döntéseinkben minden esetben szerepet biztosítunk a környezetvédelmi szempontoknak, amivel hozzá kívánunk járulni az országos hulladékgazdálkodási terv Társaságunkat érintő feladatainak végrehajtásához.
 • Környezetirányítási rendszerünket és környezeti teljesítményünket az országos és helyi társadalmi elvárásoknak megfelelően folyamatosan fejlesztjük.
 • Környezeti teljesítményünket rendszeresen átvizsgáljuk, és nyilvánosságra hozzuk.
 • Példamutatásunkkal, és szakemberképzéseink során hozzá kívánunk járulni a helyi társadalomban élő emberek környezettudatos kultúrájának kialakításához és elterjesztéséhez.

Környezeti politikánk megvalósításakor napi tevékenységeinkben:

 • Meghatározzuk és rögzítjük a környezetvédelmi felelősségeket. Gondoskodunk minden alkalmazottunk rendszeres környezetvédelmi képzésről és tájékoztatásáról, így elvárjuk, hogy ismerje a rá vonatkozó környezeti célokat és napi tevékenysége környezeti hatásait, a megelőzési és kárelhárítási módszereket. Minden alkalmazottunk kötelessége az általa észlelt környezetszennyezésre felhívni a vezetőség figyelmet.
 • Új létesítmények, szolgáltatások tervezésekor, telepítésekor, indításakor, új technológiák, anyagok bevezetésekor és összes tevékenységünkben minden esetben vizsgáljuk a környezeti hatásokat. Döntéseinket, intézkedéseinket a vizsgálatok, elemzések figyelembevételével hozzuk meg.
 • Környezetbarát termékek, technológiák előnyben részesítésével a fejlesztési tevékenységeinkben az egészség- és környezetkárosító hatások megelőzésére törekszünk, és ezt beszállítói politikánkban is előtérbe helyezzük.
 • Gondoskodunk a keletkező hulladék anyagok mennyiségének csökkentéséről, szelektív gyűjtéséről, felelősséggel történő átadásáról.
 • Eljárásokat dolgozunk ki, a baleseti- és veszély helyzetek kezelésére, és törekszünk javítani a bekövetkezési kockázatok figyelembevételével.
 • Környezeti céljaink megvalósításának érdekében rendszeresen intézkedési terveket dolgozunk ki, és megvalósításukat a meghatározott teljesítménymutatókkal együtt értékeléssel nyomon követjük.

 

T-Plasztik Környezetpolitika

Telephely és levelezési cím:
H-5055 Jászladány, Tisza u. 4.
Telefon:
+36 57 454-454
+36 30 681-6000
+36 30 681-7000
Fax:
+ 36 57 454-777
Email cím:
sales@tplasztik.hu
tplasztik@tplasztik.hu

T-Plasztik Kft

HungaryEnglish